Nominera unga entreprenörer

Nu kan du lyfta fram en ung entreprenör på landsbygden, som du tycker ska få Anders Walls Landsbygdsstipendium.

Oliver Lundberg står bakom företaget Gotlandschips på Gotland. Förra året tilldelades han Anders Walls Landsbygdsstipendium. Foto: Martin Fuxin

Stipendiet på 200 000 kronor har som syfte att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer som på olika sätt bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Förra året fick Oliver Lundberg på Gotland stipendiet. Sommaren 2018 startade han ett chipsprojekt tillsammans med sin syster Emelie, som resulterade i företaget Gotlandschips.

Vem kan få stipendiet?

  • Person som är mellan 20–35 år, gärna med bas i jord eller skog, exempelvis inom livsmedel, miljö, energi, teknik.
  • Gjort insatser för utveckling av näringslivet på landsbygden.
  • Verksamheten ska kännetecknas av uthållighet, innovation, ekonomisk stabilitet och skapande av arbetstillfällen.

Källa: KSLA

Nomineringarna skickas senast den 20 oktober till:

aw.landsbygdsstipendium@ksla.se eller Anders Walls Stipendiekommitté, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Box 6806, 113 86 Stockholm

Stipendiet som är avsett för kompetensutveckling kommer att delas ut den 28 januari i samband med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst. 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 18 oktober 2023

Senaste

Var med och för svensk grisproduktion framåt – sänd ditt produktionsresultat från WinPig

I år behöver du ha sänt ditt resultat senast den 29 februari för att det ska komma med i beräkningen av medeltalet för 2023. Det gäller resultat både från smågris-och slaktgrisproduktionen. Insända resultat behandlas anonymt och det är de tekniska resultaten från produktions-/omgångsrapporten som sänds. Inga ekonomiska mått kommer med i sändningen. Medeltalet för 2023 beräknas utifrån omgångar/perioder med slutdatum under 2023, det är alltså dessa som ska sändas. Nedan beskriver vi hur du gör för att sända resultatet.

Kommentera