Ersättning till direkt drabbade i den smittade zonen

ASF. Företag och verksamheter som blivit direkt drabbade av restriktionerna på grund av den afrikanska svinpesten, har nu möjlighet att söka ekonomisk ersättning.

Nu kan företag som direkt påverkats av restriktionerna till följd av den afrikanska svinpesten runt Fagersta ansöka om ersättning hos Jordbruksverket. Foto: Mostphotos

Afrikansk svinpest lyder under Epizootilagen och enligt den finns det tydliga regler vad gäller ersättning till drabbade primärproducenter i form av djurägare och växtodlare. Men nu har Jordbruksverket fått till en justering i myndighetens regleringsbrev från regeringen, och kan därför nu även ersätta fler grupper som drabbats av restriktionerna i den smittade zonen runt Fagersta.

– Det är första gången som Jordbruksverket har infört så omfattande restriktioner med påverkan på så många människor och verksamheter. Därför känns det positivt att vi nu får möjlighet att ersätta alla företag och verksamheter som blivit direkt drabbade av restriktionerna, säger Jan Cedervärn, överdirektör på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

– Vi har full förståelse för att många befinner sig i en svår situation till följd av utbrottet av afrikansk svinpest och de restriktioner som varit nödvändiga att införa för att bekämpa smittan. Vi har gjort vad vi har kunnat inom den lagstiftning vi har att förhålla oss till. Samtidigt är de slutsatser vi har dragit generella, det måste alltid göras en prövning i varje enskilt fall. Om man anser sig vara direkt drabbad ska man skicka in en ansökan, säger Jan Cedervärn överdirektör på Jordbruksverket. Foto: Jordbruksverket

För att få ta del av ersättningen ska man göra en ansökan där man styrker att man är direkt drabbad och vilka kostnader, inkomstförluster eller produktionsbortfall som uppstått till följd av restriktionerna. Sedan kommer Jordbruksverket att göra en bedömning i varje enskilt fall. I det här fallet använder sig myndigheten av något som EU kallar ”statliga stöd av mindre betydelse”. Enligt reglerna får ett företag max få 200 000 euro i statliga stöd av mindre betydelse under tre år. Därför måste man när man söker ersättningen meddela vilka andra statliga stöd av mindre betydelse man har fått, så man inte riskerar att bli återbetalningsskyldig.

Inte flyttat virke

– Vår generella bedömning är att markägare, arrendatorer och innehavare av jakträtter kan vara direkt drabbade och därmed ha rätt till ersättning, förutsatt att de har haft en ersättningsberättigad kostnad eller inkomstförlust på grund av restriktionerna. Det kan exempelvis handla om att man inte har kunnat flytta avverkat virke ur den smittade zonen eller att man inte kunnat nyttja sin mark för upplevelseturism. Däremot bedömer vi exempelvis inte att hotell och vandrarhem i området som upplever minskad efterfrågan kan få ersättning, säger Jacob Landsjö, jurist på Jordbruksverket.

Exempel på företag som kan ha påverkats indirekt av restriktionerna, men som enligt epizootilagen inte har rätt till ersättning kan  exempelvis vara företag som utför entreprenadtjänster i skog och mark, sågverk eller slakterier, samt företag som är beroende av bär- och svampplockning.

Fakta:

Informationsmöte om detta kommer att hållas i Fagersta tisdagen den 24 oktober och ett möte i Sala onsdagen den 25 oktober.

Läs mer om hur du kan söka ersättning: https://jordbruksverket.se/djur/djurskydd-smittskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/ersattningar-till-djuragare-vid-utbrott-av-smittsamma-djursjukdomar/epizootier/ersattning-till-andra-foretag-och-verksamheter-vid-utbrott-av-afrikansk-svinpest

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 19 oktober 2023

Senaste