Tillsynen ska bli mer likriktad

Med start i november kommer flera kommuner delta i Jordbruksverkets tillsynsprojekt som rör växtnäring. Lagring, spridningsareal och att man gödslar efter grödans behov är i fokus.

Att inte sprida mer gödsel än vad grödan kan ta tillvara är viktigt för ett bra näringsutnyttjande, minskade utsläpp och bättre ekonomi för lantbrukaren, menar Jordbruksverket. Nu ska man i ett nationellt tillsynsprojekt se till att tillsynen av gödselhanteringen blir mer likriktad över landet. Foto: Carolina Wahlberg 

Att man som jordbruksföretag följer reglerna för gödselhantering, är något som redan i dag kontrolleras av kommunerna, efter vägledning av Jordbruksverket. Nu vill myndigheten genom ett nationellt tillsynsprojekt, utveckla tillsynen vidare så att den blir mer likriktad och effektiv över hela landet.

– Vi ser tillsynsprojektet som ett sätt att hjälpa kommunerna genom att vi tar fram vägledningsmaterial som kan användas i hela landet. Samtidigt får vi på Jordbruksverket in värdefull information om hur lagefterlevnaden på jordbruksföretagen ser ut. Resultatet ger oss värdefull information om var vi behöver stärka vår vägledning till jordbrukare och inspektörer för att minska risken för övergödning, säger Teresia Persson, samordnare av tillsynsprojektet på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Tillsynsprojektet löper från november 2023 till augusti 2024. På Jordbruksverkets hemsida finns mer information om projektet och kontrollpunkterna. 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 30 oktober 2023

Senaste

Pressjuice från färsk och ensilerad vall – en kartläggning av dess potential som ingrediens i blötfoder

I ett projekt från SLU som finansierats av Stiftelsen Svensk Grisforskning har näringssmältbarheten och fodervärdet för pressjuice från färsk och ensilerad vall utvärderats. Trots lågt innehåll av råprotein och aminosyror i juicen var näringssmältbarheten, det vill säga hur näringsämnen i råvaran nyttjas och tas upp i grisens fodersmältning god. Näringssmältbarheten av protein och aminosyror var mellan 80 och 90 procent för den ensilerade pressjuicen, vilket var högre än för den färska pressjuicen.

 

Kommentera

Finland kombinerar morot med piska för att höja djurvälfärden

Är Finland på väg att definiera en ny standard för den globala grisköttsproduktionen? Det var rubriken på det föredrag som Mari Lukkariniemi, MTK, höll på länk från Finland under Alnarps grisdag. Och med tanke på att vårt grannland i öst både har ett brett stödprogram för att främja insatser som höjer djurvälfärden och ett nytt djurskyddsregelverk, så skulle svaret på rubrikens fråga kunna vara ”ja”.

 

Kommentera