Hullbedömning i WinPig Sugg

Ett av kraven för suggpengen är att varje enskild suggas hull ska bedömas och dokumenteras vid fyra tillfällen under varje grisningscykel. I uppföljningsprogrammet WinPig Sugg finns flera sätt att arbeta med hullbedömningen. Du kan skriva ut djuren på en arbetslista som du sedan fyller i för hand och sparar i en pärm. Men du kan också registrera hullet i programmet, antingen separat eller tillsammans med en annan händelse. 

 

Bild 1. Registrering av hull vid betäckning


I och med att hullet finns registrerat finns möjligheter att göra analyser utifrån hull, till exempel hur hullet vid avvänjningen påverkar nästkommande kull.

I WinPig Sugg finns flera typer av registrerbara händelser. Utöver betäckning, avvänjning och grisning finns det exempelvis händelserna brunst, dräktighetstest, kastning och kondition. Under händelsen Kondition kan bland annat data som antal fungerande spenar, späcktjocklek, suggans vikt och hull registreras. 

Bild 2. Hull på registreringsbilden Kondition

Registrera hull ihop med annan händelse

Vanligt är att man registrerar hull i samband med någon annan händelse, till exempel betäckning. På bild 1 har ett fält för hull kopplats på registreringsbilden för betäckning. Vid betäckningen registreras djurnummer, datum och hull. På samma sätt fungerar det under registreringar som grisning, avvänjning, dräktighetstest med mera. Där kan också fältet för hull läggas till om man så önskar.

Hullet ska registreras enligt följande skala: Mycket tunn, Mager, Normal och Fet. I programmet finns också ”?” som betyder okänd (=inget registrerat) samt ”anv ej i Sverige”. Alternativen syns på bild 1. 

Registrera hull separat

Om du vill registrera hullet separat, utan att det är knutet till en annan händelse, kan du göra det under menyvalet sugga/galt, Kondition (bild 2).

På bilden Kondition visas alla bedömningar av hullet, alltså även de som registrerats i andra registreringsfönster. Vill du se hur en viss sugga varierar i hull kan du använda filterfunktionen för att se alla hennes registreringar av kondition. Filtret är den gröna raden. På bild 2 är djurnummer 152 skrivet i filtret och därmed visas den suggans alla hullregistreringar. Ett annat sätt att se en suggas hullregistreringar är att välja till dessa fält på suggkortet.

Arbetslista för hullbedömning i stallet

Tips! Kontakta WinPig support så kan vi hjälpa dig att ta fram en arbetslista där du kan se de senaste fyra hullbedömningarna för en grupp djur. Vi kan även lägga till kolumner för hull på en befintlig lista, til exempel på grisningslistan. Det finns även några analyser om produktionsresultat utifrån hull eller späck. Du hittar dessa på vår hemsida, alternativt är du välkommen att kontakta WinPig support!

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40 eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se. Hemsida: www.winpig.se.

Artikeln publicerades tisdag den 07 november 2023

Senaste