Svenska kraftnät: Bättre förutsättningar inför vintern

Sverige är fortsatt beroende av import av el även kommande vinter, men förutsättningarna för säker elförsörjning är bättre än i fjol.  

Svenska kraftnäts Driftchef Pontus de Maré ser ljusare på den kommande vintern. Foto: Svenska kraftnät

I Europa är gaslagren välfyllda och produktionsanläggningarna i Norden är tillgängliga. I Svenska kraftnäts årliga rapport Kraftbalansen på den svenska elmarknaden framkommer det att importbehovet den kommande vintern ligger på 1 400 MW under topplasttimmen. Men det gäller om vi får en normalvinterm, skriver Svenska kraftnät i ett pressmeddelande. 

– Vi har haft en situation i flera år nu att Sverige har ett importbehov av el under den timme på året då vi har högst förbrukning, det som vi brukar kalla topplasttimmen. Förra året hade vi en besvärlig situation med bland annat sämre möjligheter till import, vilket ökade risken för effektbrist. I år ser det betydligt bättre ut, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät. 

Bättre läge för import

Förra året inföll topplasttimmen den 16 december 2022 mellan klockan 09–10. Svenskarna förbrukade då cirka 23 900 MWh/h. För att klara det behövde Sverige importera 3 320 MWh/h. 

– Det var ett exceptionellt år då flera kärnkraftsblock inte var tillgängliga under delar av vintern. Tack vare våra utlandsförbindelser kunde vi klara det ändå, säger Pontus. 

Enligt Pontus ser omvärldsläget ser bättre ut i år. Han pekar på den betydelse som energitillgången i övriga Europa har för vår elförsörjning. 

– Den europeiska elmarknaden sitter ihop och då har till exempel gaslagren på kontinenten stor påverkan på elpriset, även i Sverige. Nu har man lyckligtvis hunnit hantera Rysslands exportstopp av gas inför vintern, så gaslagren är fyllda, säger han.  

Bättre tillgänglighet

Läget ser också bättre ut i år för Frankrikes kärnkraftverk och Nordens produktionsanläggningar. 

– Finlands nya kärnkraftverk Olkiluoto 3 är i drift, de norska vattenmagasinen är fyllda över snittet och de svenska kärnkraftverken har full produktion planerad. Det ser positivt ut, men som alltid gäller att importmöjligheterna under vintern minskar om våra grannar har samma väder som vi – kallt och vindstilla, säger Pontus. 

Tillgänglig effektreserv under vintern

I Svenska kraftnäts kontrollrum balanseras elproduktion och elförbrukning kontinuerligt. Det görs dygnet runt, årets alla dagar. För att hålla frekvensen på 50 Hertz handlar Svenska kraftnät bud på balansmarknaden om ökad eller minskad produktion. Om anbuden inte räcker till och det inte är möjligt att importera tillräckligt med el, används en upphandlad effektreserv under vintertid. 

– Under perioden 16 november till 15 mars har vi möjlighet att beordra start av Karlshamnsverket. Här har vi ytterligare 562 MW tillgängliga, säger Pontus. 

Om behovet uppstår kan man också använda manuell frånkoppling som en sista åtgärd för att säkra kraftsystemet från att kollapsa. Det innebär att Svenska kraftnät beordrar elnätsföretag att koppla bort anslutningen för vissa elkonsumenter. 

– Förra vintern fanns det en risk för att vi skulle behöva beordra en manuell frånkoppling, något som vi aldrig har behövt göra. Men tack vare minskad förbrukning kunde vi undvika det. Konsumenterna reagerade på de besparingsuppmaningar som energimyndigheterna gick ut med och de höga elpriserna, säger Pontus. 

Enligt Pontus har svenska kraftnät inte räknat med minskad förbrukning i sina prognoser inför vintern, men det är bra för kraftsystemet om man kan plana ut kurvan. 

Öppen marknad för mothandelsresurser

Ytterligare faktorer som inverkar på elförsörjningen inkluderar snittkapaciteten, det vill säga förmågan att överföra elektriciteten från produktionsanläggningarna till där den ska förbrukas. 

– Den trånga sektorn under vintern är normalt sett det som vi kallas snitt 2, gränsen mellan elområde 2 och 3. För att kunna öka kapaciteten upphandlade vi förra året så kallade mothandelsresurser; avtal med specifika aktörer som kan leverera el vid behov. Det innebär att vi kan lämna en högre kapacitet för snitten till marknaden än vad som finns, säger Pontus. 

I år har möjligheten att tillhandahålla mothandelsresurser öppnats upp för alla. 

– Vi har fått in många anbud, både produktion och förbrukningsflexiblitet, och kommer välja de som ligger rätt i kraftsystemet för att uppnå de effekter vi vill åt, säger Pontus. 

Med högre kapacitet jämfört med snittet, förbättrad tillgång till energi på kontinenten och god tillgänglighet för produktionsanläggningarna, är Pontus mer optimistisk inför vintern. Samtidigt uttrycker han dock en försiktig varning. 

– Vi vet att situationen kan försämras snabbt om något händer. En stor produktionsanläggning eller utlandsförbindelse som går ner eller större störningar i transmissionsnätet ändrar förutsättningarna direkt.

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 07 november 2023

Senaste