Första slakteriet godkänt för ”slakt på gård”

Det första svenska slakteriet har nu godkänts för att få utföra slakt av djur på gården som djuren kommer från.

Ett slakteri har nu fått ett godkännande för slakt på gård enligt EU-regler från hösten 2021. Foto: Isabella Odmark 

Att slakta djuren på den jordbruksanläggning som djuren kommer ifrån är något som varit efterfrågat. Om djuren slaktas direkt på gården finns det inget behov av längre transporter menar de djurägare som efterfrågat denna möjlighet, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

– Det är glädjande att vi nu har slakterier som tagit möjligheten och ansökt om att bli godkända. Det första företaget, De Vilda AB i Järna, har godkänts i veckan, berättar Mona-Lisa Dahlbom, senior veterinärinspektör på Livsmedelsverket.

Sedan hösten 2021 har EU:s regler tillåtit slakt av en begränsad mängd nötkreatur, hästar och tamsvin på jordbruksanläggningar. Slakterier kan ansöka om godkännande för denna verksamhet hos Livsmedelsverket.

Under 2022 utvecklade Livsmedelsverket tillsammans med en bred grupp intressenter riktlinjer för tillämpningen av reglerna. 

Livsmedelsverket uppmanar en djurägare som vill få sitt djur slaktat på gård kan ta kontakt med ett slakteri.

Mer om slakt på gård

Platsen för slakten

Den stora förändringen är att platsen för var slakten får ske är ny. Hittills har slakt, förutom nödslakt, bara varit möjlig på ett slakteri eller på ett mobilt slakteri för tama hov- och klövdjur. Nu kan slakten, det vill säga avlivningen av djuren, utföras på den gård djuren kommer från för tama nötkreatur, tama hästdjur och tamsvin.

Vilka djur får man slakta på gård?

Reglerna för slakt på gård tillåter slakt av högst tre nötkreatur (utom bison), högst sex tamsvin eller högst tre tama hästdjur vid samma tillfälle. För bison gäller sedan tidigare speciella regler som tillåter slakt på jordbruksanläggning.

Livsmedelsverket kommer att tillämpa förordningen så att slakt på gård kan tillåtas för alla djur, med begränsningarna ovan för djurslag och antal. Enligt EU-reglerna är slakt på gård tillåtet när

  • Transporten till slakterier skulle kunna innebära risker för den som hanterar djuren
  • Det finns risk att djur skadas under transport.

Läs mer HÄR

Källa: Livsmedelsverket

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 november 2023

Senaste

Pressjuice från färsk och ensilerad vall – en kartläggning av dess potential som ingrediens i blötfoder

I ett projekt från SLU som finansierats av Stiftelsen Svensk Grisforskning har näringssmältbarheten och fodervärdet för pressjuice från färsk och ensilerad vall utvärderats. Trots lågt innehåll av råprotein och aminosyror i juicen var näringssmältbarheten, det vill säga hur näringsämnen i råvaran nyttjas och tas upp i grisens fodersmältning god. Näringssmältbarheten av protein och aminosyror var mellan 80 och 90 procent för den ensilerade pressjuicen, vilket var högre än för den färska pressjuicen.

 

Kommentera

Finland kombinerar morot med piska för att höja djurvälfärden

Är Finland på väg att definiera en ny standard för den globala grisköttsproduktionen? Det var rubriken på det föredrag som Mari Lukkariniemi, MTK, höll på länk från Finland under Alnarps grisdag. Och med tanke på att vårt grannland i öst både har ett brett stödprogram för att främja insatser som höjer djurvälfärden och ett nytt djurskyddsregelverk, så skulle svaret på rubrikens fråga kunna vara ”ja”.

 

Kommentera