Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad

I dag, den 23 november, klockan 09:30 lämnade Riksbanken besked att styrräntan blir kvar på 4,0 procent.

Sedan i våras har Riksbanken höjt styrräntan åtta gånger. Foto: Sveriges RIksbank

Som många ekonomer redan förutspått blev det ingen höjning av styrräntan. Det är första gången sedan februari 2022 som räntan inte höjs. 

Dock utesluter man inte att det inte kommer några fler höjningar i framtiden. Kanske redan i början av nästa år. I ett pressmeddelande skriver Riksbanken:

”Penningpolitiken behöver vara åtstramande och har beredskap att höja styrräntan ytterligare om inflationsutsikterna försämras”. 

Riksbanken konstaterar att penningpolitiken fortsatt behöver verka åtstramande under en relativt lång period framöver för att inflationen ska falla tillbaka och stabiliseras nära målet på 2 procent.

”Inflationen är fortsatt för hög och det kvarstår risker för att den inte ska fortsätta sjunka tillräckligt snabbt och stabiliseras vid målet. Men inflationen har sjunkit och inflationstrycket har dämpats tydligt”

Grisföretagaren
Tel: 019-760 94 00
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 23 november 2023

Senaste

Var med och för svensk grisproduktion framåt – sänd ditt produktionsresultat från WinPig

I år behöver du ha sänt ditt resultat senast den 29 februari för att det ska komma med i beräkningen av medeltalet för 2023. Det gäller resultat både från smågris-och slaktgrisproduktionen. Insända resultat behandlas anonymt och det är de tekniska resultaten från produktions-/omgångsrapporten som sänds. Inga ekonomiska mått kommer med i sändningen. Medeltalet för 2023 beräknas utifrån omgångar/perioder med slutdatum under 2023, det är alltså dessa som ska sändas. Nedan beskriver vi hur du gör för att sända resultatet.

Kommentera