Skriv ut omgångsstatistik

I WinPig Slakt går det att skriva ut en rapport med slaktstatistik för omgången. Rapporten innehåller veckofördelning och viktfördelning. 

 

Bild 1. Olika typer av layouter

Utskriftslayouter

Vi skiljer på layouter för hur en rapport visas på skärmen och utskriftslayouter (bild 1). 

De utskriftslayouter som är aktuella är följande:

 • Omgångsrapport
 • Omgångsrapport m plan
 • Omgångsrapport utökad (inne­håller ett avsnitt om foder)
 • Omgångsstatistik 
Bild 2. Rapporten Omgångsstatistik

Omgångsstatistik

Utskriftslayouten Omgångs­statistik (bild 2) skrivs ut separat. Precis som för omgångsrapporten skrivs den automatiskt ut för alla de valda omgångarna. 

I huvudet på rapporten står förutom namn och datum även vecko­nummer för omgångens start och slut.

Själva veckofördelningen består av tre avdelningar. 

 1.  Leveranser
  Denna avdelning visar en vecko­fördelning, det vill säga ­statistik för de veckor som ingår i omgången. Kasserade grisar ingår inte i statistiken.
 2. Vikt
  Avsnittet Vikt visar statistik för olika viktgrupper. Grupperna är fasta och går inte att ändra. Vill man studera viktfördelningen ytterligare och med andra gränser rekommenderar vi något av de andra verktyg som finns i programmet, till exempel ett anpassat filter på bilden Slakt (individer).
 3. Diagram
  Det diagram som visas sist på rapporten är det som man själv valt på fliken Diagram. Vi rekommenderar ett diagram med Vikt och köttprocent. Om man ändrat till något annat och vill ändra till standarddiagrammet igen så bör inställningarna vara som på bild 3.  

 

Bild 3. Rekommenderade diagraminställningar

 

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40 eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se. Hemsida: www.winpig.se.

Artikeln publicerades torsdag den 11 januari 2024

Senaste

Var med och för svensk grisproduktion framåt – sänd ditt produktionsresultat från WinPig

I år behöver du ha sänt ditt resultat senast den 29 februari för att det ska komma med i beräkningen av medeltalet för 2023. Det gäller resultat både från smågris-och slaktgrisproduktionen. Insända resultat behandlas anonymt och det är de tekniska resultaten från produktions-/omgångsrapporten som sänds. Inga ekonomiska mått kommer med i sändningen. Medeltalet för 2023 beräknas utifrån omgångar/perioder med slutdatum under 2023, det är alltså dessa som ska sändas. Nedan beskriver vi hur du gör för att sända resultatet.

Kommentera