Från år till kvartal

Nu är ansökningsperioden för återbetalning av skatt på bränsle som används inom jordbruk, skogsbruk och vattenbruk ändrad till kvartalsvis. 

Nu ska den som vill ansöka om återbetalning av skatt för bränsle man använt i verksamheten göra det kvartalsvis. Foto: Thinkstock

Företag inom den gröna näringen som förbrukar bränsle inom verksamheten i arbetsfordon, skepp och vissa båtar ska från och med i år ansöka om återbetalning av skatt kvartalsvis i stället för årsvis som innan. Förut har det krävts ett medgivande från Skatteverket om att få ansöka kvartalsvis, men detta är alltså borttaget nu.

För att få återbäring måste beloppet uppå till minst 500 kronor per kalenderår. Skulle beloppet vara för litet under de första kvartalen, kan man vänta att skicka in ansökan tills beloppet är minst 500 kronor.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 31 januari 2024

Senaste