Oförändrad styrränta

Riksbanken meddelar att styrräntan lämnas oförändrad på 4 procent. Men man tror att den kan sänkas tidigare än prognosen från november.

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 4 procent. Foto: Sveriges riksbank

Även om inflationen har sjunkit, så är den fortsatt hög och det finns risk för bakslag. Riksbanken skriver att en åtstramande penningpolitik bedöms fortfarande vara nödvändig för att stabilisera inflationen. Därför lämnar de styrräntan oförändrad på 4 procent.  

Men man bedömer samtidigt att det finns en mindre risk att inflationen biter sig fast på allt för höga nivåer. Därför kommer styrräntan troligen att sänkas tidigare än vad som indikerades i prognosen i november.

Här kan den som vill fördjupa sig läsa den senaste rapporten Penningpolitisk uppdatering

Den 27 mars kommer nästa penningpolitiska rapport med prognoser.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 01 februari 2024

Senaste

Var med och för svensk grisproduktion framåt – sänd ditt produktionsresultat från WinPig

I år behöver du ha sänt ditt resultat senast den 29 februari för att det ska komma med i beräkningen av medeltalet för 2023. Det gäller resultat både från smågris-och slaktgrisproduktionen. Insända resultat behandlas anonymt och det är de tekniska resultaten från produktions-/omgångsrapporten som sänds. Inga ekonomiska mått kommer med i sändningen. Medeltalet för 2023 beräknas utifrån omgångar/perioder med slutdatum under 2023, det är alltså dessa som ska sändas. Nedan beskriver vi hur du gör för att sända resultatet.

Kommentera