LRF: Hela kedjan måste stärkas

Under torsdagen överlämnade utredare Ingrid Petersson utredningen om Sveriges nya livsmedelsberedskap till landsbygdsminister Peter Kullgren. LRF välkomnar utredningens förslag.

– Den uppdaterade livsmedelsstrategi som regeringen utlovat och som ska presenteras senare i vår måste innehålla tydliga och långsiktiga mål om en ökad svensk livsmedelsproduktion och bättre lönsamhet i hela livsmedelskedjan. Utan konkurrenskraftiga företag och en ökad inhemsk livsmedelsproduktion kommer vi inte kunna bygga en stark livsmedelsberedskap, säger Anna Karin Hatt, LRF:s vd. Foto: Johanna Norin

Målet med livsmedelsberedskapen är att säkerställa att hela befolkningen över tid har tillgång till nödvändiga livsmedel vid en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i livsmedelsförsörjningen.

Men att bygga upp en stark livsmedelsberedskap som kan svara mot ett sådant mål kommer ta både tid och kraft.

– Nu behövs snabba beslut om utredningens förslag, och tydliga besked om riktlinjer och statlig finansiering för att landets livsmedelsproducenter ska kunna bidra med sin del, säger Anna Karin Hatt, vd på Lantbrukarnas Riksförbund, i ett pressmeddelande

Tre viktiga förslag i utredningen enligt LRF:

  • Samordning: Utredningen föreslår att Livsmedelsverket ska leda och samordna åtgärder inom livsmedelsberedskapen och att Jordbruksverket ska ansvara för beredskapslagring av insatsvaror och råvaror.
     
  • Statlig finansiering: Utredningen föreslår att kostnaderna för livsmedelsberedskapen ska belasta statsbudgen. Ansvaret för försörjningstrygghet kan inte läggas över på näringslivet. Beredskap och lagring kostar och långtifrån alla jordbruksföretag har sådana ekonomiska resultat att det finns utrymme. Det är också tämligen olönsamt med extra beredskap under "normala" år.
     
  • Mål för Sveriges livsmedelsberedskap: Hur vi bättre kan säkra upp tillgången till livsmedel och insatsvaror vid kriser och krig. Utredningen tar upp behovet av att upprätthålla den livsmedelsförsörjning som är nödvändig för befolkningens överlevnad, för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och för att bidra till det militära försvarets förmåga, samt anger mål för detta.

 

Förslag som saknas i utredningen enligt LRF: 

  • Finansieringsfrågan är inte helt utklarad, men här väntas besked från regering och riksdag.
  • Ansvarsfördelningen mellan näringslivet, myndigheter och kommuner ska utredas vidare, vilket gör att vi kan tappar tid

– Det är viktigt att helheten i utredningens förslag förverkligas, och att regeringen inte nöjer sig med att bara genomföra vissa av utredningens förslag. Ska vi kunna bygga upp en stark livsmedelsberedskap måste hela kedjan stärkas och alla sårbarheter i livsmedelskedjan adresseras, säger Anna Karin Hatt.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 01 februari 2024

Senaste