Slaktanmärkningar på grupp- eller individnivå

I WinPig Slakt går det att ta fram och se upp till fyra slaktanmärkningar per individ under Ungdjur – Slaktdata – Slakt individer. I den här instruktionen går vi igenom vad du behöver göra för att kunna se dessa. Det går även att på samma sätt ta fram kolumner för olika slaktanmärkningar under Ungdjur – Slaktdata – Slakt grupp. Då ser man istället totalt antal djur per skick som fått den anmärkningen. Det går att se max fyra anmärkningar per individ.

 

Bild 1. Kopiera och skapa en egen ny layout.

Ta fram kolumnerna

  • Börja med att gå in under Ungdjur – Slaktdata – Slakt individer eller under Ungdjur – Slaktdata – Slakt grupp.
  • Se därefter till att kopiera layouten och ge den ett eget namn, se bild 1. Välj ett namn som inte innehåller ”PigVision”. Gör den global så sparas den även vid uppdateringar.
  • Klicka på ikonen för layoutinställningar, välj Ändra global.
  • Här letar du rätt på alternativet Orsaker - Utvalda, klicka på den så att den är markerad och tryck därefter på kopiera, se bild 2.
  • Kopiera Orsaker så många gånger att du har en Orsaker per slaktanmärkning som du vill se. En individ kan inte ha mer än fyra anmärkningar.
  • Se till att samtliga Orsaker är förbockade och tryck på OK.
Bild 2. Lägg till och kopiera kolumnen Orsaker.

Lägg till anmärkningarna

När kolumnerna är på plats så kommer de till att börja med vara tomma, se bild 3. För att lägga till de slaktanmärkningar du vill se behöver du ställa dig i det vita fältet som är inringat i rött på bild 3. Där skriver du den anmärkningskod du vill se, till exempel CN30 för bölder. Tryck på Enter. Nu kommer namnet på slaktanmärkningen trilla in, och de djur som fått anmärkningen kommer att få en bock i rutan, se bild 4. Varje individ kan ha en bock i som mest fyra kolumner. 

I Slakt grupp kommer det istället visas totalt antal djur i det skicket som hade den anmärkningen.
 

Bild 3. Orsakskolumnerna.

 

Bild 4. När slaktanmärkningskod är ifylld.

 

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40 eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se. Hemsida: www.winpig.se.

Artikeln publicerades fredag den 09 februari 2024

Senaste