Regeringsuppdrag för minskad vildsvinspopulation

Nu ger regeringen Naturvårdsverket i uppgift att kartlägga hur vildsvinsstammen kan minska utifrån lokala och regionala behov. 

Naturvårdsverket ska ta fram underlag för att man ska kunna bedöma behovet av att minska vildsvinsstammen lokalt eller regionalt. De ska även göra en åtgärdsplan för själva genomförandet. Foto: Mostphotos

Naturvårdsverkets uppdrag är uppdelad i olika delar. Bland annat handlar det om att analysera potentiella hjälpmedel för att underlätta vildsvinsjakt, ta fram en metod för att uppskatta populationen av vildsvin i Sverige samt att dokumentera erfarenheter av fångstredskap som användes vid jakt efter vildsvin under höstens utbrott av afrikansk svinpest.

Landsbygdsminister Peter Kullgren. Foto: Madeleine Rapp

– Dagens beslut är viktigt, både med hänsyn till eventuella utbrott av afrikansk svinpest och till de skador en tät vildsvinsstam orsakar i jordbruket och trafiken. Genom det här uppdraget vill regeringen snabbt få fram fler förslag på effektiva verktyg, däribland hur incitamenten till jakt kan öka, säger landsbygdsminister Peter Kullgren, i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverkets åtgärdsplan ska främja avsättningen av vildsvinskött i linje med livsmedelsstrategins övergripande mål. Delar av uppdraget ska redovisas redan 30 juni respektive 31 oktober i år.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 22 februari 2024

Senaste

HKScan vill framtidssäkra svensk grisköttsproduktion

Det är medvind för svensk köttproduktion på flera sätt; självförsörjningsgraden har kommit upp på agendan och veganvindarna har vänt. Allt fler inser köttets värde som en näringsrik del av kosten, och djurens betydelse i kretsloppet. På HKScan tror man starkt på svensk grisköttsproduktion. Därför jobbar man på flera fronter för att framtidssäkra den och erbjuda uppfödarna långsiktigt hållbara förutsättningar. Inköpsdirektör Torbjörn Lithell berättar om fyra av pusselbitarna i arbetet.  

 

Kommentera