Lättnader för restriktioner i svinpestområdet

Jordbruksverket lättar ytterligare på restriktionerna i området i Västmanland som drabbats av afrikansk svinpest. Fler skogsbruksåtgärder är tillåtna och allmänheten får röra sig i skog och mark.  

Ytterligare lättnader i restriktionerna kan bli aktuella under våren och sommaren. Sverige kan formellt friskförklaras från ASF som tidigast i oktober och först då kan samtliga restriktioner hävas. Foto: Jordbruksverket

Beslutet att dela den smittade zonen i ett kärnområde och ett ytterområde med olika restriktioner har gällt sedan den 30 november 2023. 

− Enligt vår bedömning så har inga vildsvin i området dött av afrikansk svinpest sedan slutet av september i fjol, och sedan dess pågår ingen smittspridning. Viruset som orsakar afrikansk svinpest är dock motståndskraftigt, i synnerhet under vinterförhållande med låga temperaturer. Det kan därför inte uteslutas att det finns smitta kvar i eventuella kadaverrester som ännu inte hittas, om än i begränsad omfattning. Risken för att sådan smitta ska spridas ut från kärnområdet bedöms dock som mycket liten, säger Karl Ståhl, statsepizootolog vid SVA, i ett pressmeddelande.

I kärnområdet är det från och med den 22 februari tillåtet att:

· Jaga annat vilt än vildsvin, under förutsättning att eventuell medföljande hund hålls i koppel eller lina.

· Röra sig till fots, med cykel och med häst i skog och mark, samt på is och i sjöar, ensam eller i mindre grupper.

· Utföra sportaktiviteter som till exempel skidåkning, skridskoåkning, terrängcykling och ridning, ensam eller i mindre grupper.

I ytterområdet är det från och med den 22 februari tillåtet att: 

· Genomföra vissa skogsbruksåtgärder, exempelvis hämta ut virke ur skogen, slutavverka samt plantera.

· Jaga annat vilt än vildsvin, under förutsättningar att eventuell medföljande hund hålls i koppel eller lina.

· Utan några begränsningar vad gäller antal personer, röra sig till fots, med cykel och med häst i skog och mark, samt på is och i sjöar.

· Ordna eller delta i organiserade tävlingar och större organiserade träningspass eller arrangemang i skog och mark utanför etablerad tävlingsbana.

Fortsatt begränsat skogsbruk

Lena Hellqvist Björnerot, chefsveterinär vid Jordbruksverket, påminner om vikten av att vistas på ett ansvarsfullt sätt i skogen i hela den smittade zonen. Foto: Tomas Magnusson/Jordbruksverket

Allt skogsbruk är fortfarande helt förbjudet i kärnområdet och vissa skogsbruksåtgärder är fortsatt förbjudna även i ytterområdet, exempelvis förstagallring och röjning av ungskog. 

− Förbudet mot att bedriva skogsbruk i kärnområdet finns kvar utifrån den risk som ändå finns för att smitta kan finnas kvar i eventuella kadaverrester. Att vi inte kan tillåta alla skogsbruksåtgärder i ytterområdet beror på att det fortfarande pågår smittskyddsavlivning. För att inte störa bekämpningen och för att minimera störningar av vildsvinens rörelsemönster är vissa åtgärder fortsatt förbjudna även där, säger Lena Hellqvist Björnerot, chefsveterinär vid Jordbruksverket.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 23 februari 2024

Senaste

HKScan vill framtidssäkra svensk grisköttsproduktion

Det är medvind för svensk köttproduktion på flera sätt; självförsörjningsgraden har kommit upp på agendan och veganvindarna har vänt. Allt fler inser köttets värde som en näringsrik del av kosten, och djurens betydelse i kretsloppet. På HKScan tror man starkt på svensk grisköttsproduktion. Därför jobbar man på flera fronter för att framtidssäkra den och erbjuda uppfödarna långsiktigt hållbara förutsättningar. Inköpsdirektör Torbjörn Lithell berättar om fyra av pusselbitarna i arbetet.  

 

Kommentera