Var med och för svensk grisproduktion framåt – sänd ditt produktionsresultat från WinPig

I år behöver du ha sänt ditt resultat senast den 29 februari för att det ska komma med i beräkningen av medeltalet för 2023. Det gäller resultat både från smågris-och slaktgrisproduktionen. Insända resultat behandlas anonymt och det är de tekniska resultaten från produktions-/omgångsrapporten som sänds. Inga ekonomiska mått kommer med i sändningen. Medeltalet för 2023 beräknas utifrån omgångar/perioder med slutdatum under 2023, det är alltså dessa som ska sändas. Nedan beskriver vi hur du gör för att sända resultatet.

Bild 1. Fyll i besättningsnamn och SE-nummer


Kontrollera och fyll i besättningsuppgifterna

Gå till menyvalet Generellt - Besättning och kontrollera att du fyllt i följande två fält (se bild 1):

Namn – företaget eller gårdens namn

SE-nummer – produktionsplatsnummer
 

Bild 2. Välj omgångar med slutdatum år 2023


Sänd resultatet

Bild 3. Välj intervall i produktionsrapporten

WinPig Slakt

Gå till Rapport – Produktionsrapport – Omgångsrapport. Bocka för samtliga omgångar du vill sända. Till exempel alla med slutdatum under 2023, se bild 2. Klicka på Beräkna. Tryck därefter på sändningsknappen, se bild 4 och svara ”Ja” på frågan om att sända resultat. Ett meddelande visar att sändningen är gjord.

WinPig Sugg

Gå till Rapport - Produktions-rapport - Suggor. Bocka för ­mellan vilka inventerings­intervall du vill sända resultat. Har du inte inventerat tidigt på året kan du behöva ta med sista inventeringen för 2022 (se bild 3). Du kan också bocka för inventering som är gjord senast 10 januari 2024 för att få med slutet av år 2023. När du valt mellan vilka datum du vill sända resultat, klicka på Beräkna. Tryck därefter på sändningsknappen, se bild 4 och svara ”Ja” på frågan om att sända resultat. Ett meddelande visar att sändningen är gjord.

 

Bild 4. Knapp för att sända resultat

 

 

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40 eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se. Hemsida: www.winpig.se.

Artikeln publicerades måndag den 26 februari 2024

Senaste

HKScan vill framtidssäkra svensk grisköttsproduktion

Det är medvind för svensk köttproduktion på flera sätt; självförsörjningsgraden har kommit upp på agendan och veganvindarna har vänt. Allt fler inser köttets värde som en näringsrik del av kosten, och djurens betydelse i kretsloppet. På HKScan tror man starkt på svensk grisköttsproduktion. Därför jobbar man på flera fronter för att framtidssäkra den och erbjuda uppfödarna långsiktigt hållbara förutsättningar. Inköpsdirektör Torbjörn Lithell berättar om fyra av pusselbitarna i arbetet.  

 

Kommentera