"Nu är köttet inte skamfyllt längre"

Allt fler ungdomar inser värdet av att äta kött – både ur hälsomässiga perspektiv och för livsmedelsförsörjningens skull. Det visar en undersökning gjord av Novus, på uppdrag av Svenskt Kött. 

Att äta kött är nu trendigt bland unga, till skillnad mot för några år sedan då det var mer skamfyllt. Foto: Mostphotos

Köttkonsumtion har varit i skamvrån under lång tid; korna har anklagats för att vara miljöbovar och påståenden som att kött och chark ökar risken för cancer har fått stort genomslag. 

Men nu verkar det som att ett skifte är på gång, och det är inte längre särskilt trendigt att kalla sig för vegetarian bland svenska ungdomar. Enligt en ny Novus-undersökning är det nu bara sex procent av de svenska ungdomarna som identifierar sig som vegetarianer och över en tredjedel av dem anger att de ändå äter kött då och då.

Isabel Moretti är vd på Svenskt Kött. Foto: Svenskt Kött

Influensers svänger

Ett starkt argument bakom att unga väljer att äta kött är att det är trendigt att bry sig om sin hälsa. Kött ses som en bra proteinkälla i sammanhanget. 

– Det har skett mycket de senaste åren som gör att man ser på kött som ett hälsosamt livsmedel, och det är en tydlig trend i samhället. Flera veganinfluensers kommer ut som köttätare och anger sin hälsa som orsaken till omvandlingen. I tidigare undersökningar när vegetarian- och vegantrenden var större såg vi att man sällan höll ut längre än sex månader med den nya kosthållningen, men att man inte pratade så mycket om att man börjat äta kött igen. Nu är köttet inte skamfyllt längre. Det handlar både om att man är mer pragmatisk kring köttet och går tillbaka till en relation till kött som vi egentligen alltid haft genom historien; kött är en del av kosten tillsammans med vegetabilierna. Men visst finns det också trender som påverkar just nu och de är särskilt kopplade till hälsa. Ska du vara riktigt trendig är det avkok på ben till frukost som gäller och gärna tärnad lever som ett hälsopiller, säger Isabel Moretti, vd på Svenskt Kött, i ett pressmeddelande. 

Fritt från tillsatser

Att kött är en naturlig råvara har också högt värde. 

– De senaste två åren har vi också sett flera forskningsstudier som granskat köttsubstituten. De har visat att det finns mycket hemläxa att göra vad gäller näringskvalitet och biotillgänglighet innan dessa substitut kan ersätta animaliskt protein. Vi ser också att diskussionen om ultraprocessad mat påverkar. Här blir en effekt av debatten att köttet positioneras som en naturlig råvara fri från tillsatser, till skillnad från substituten, förklarar Isabel. 

​Trygg livsmedelsproduktion

Svenskhet är fortsatt viktigt för unga när det gäller kött och i Novus-undersökningen anger 87 procent att de anser att svenskt kött stärker den svenska livsmedelsförsörjningen. Inställningen bekräftas av den senaste Ungdomsbarometern där 85 procent svarade att de tycker det är viktigt att värna om det svenska jordbruket, medan 61 procent anser att Sverige bör vara självförsörjande på livsmedel.

– Vi har fortfarande en otrygg omvärld att förhålla oss till med pandemi som avlösts av krig och inflation. Det leder till att vi både får en större pragmatisk syn på mat och att vi varken har råd, tid eller engagemanget att fokusera på vår egen identitet. Det finns helt enkelt frågor som är viktigare just nu. Fler och fler ser att vi inte kan ta vår trygga tillvaro i Sverige för given, men mat som produceras här, av våra svenska bönder, står för trygghet. Vår analys av resultaten från dessa undersökningar är att allt fler ser den svenska köttproduktionen och det svenska köttet som en viktig pusselbit i både en trygg och säker inhemsk livsmedelsproduktion samt en del av en hälsosam kost, avslutar Isabel.

 

Om Novus-undersökningen

Novus-undersökningen är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel på uppdrag av Svenskt Kött. Syftet med undersökningen är att undersöka målgruppens köttkonsumtion och inställning till kött med mera. Totalt genomfördes 1 012 intervjuer under perioden 8–16 januari med personer i åldern 18–84 år.

 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 13 mars 2024

Senaste

HKScan vill framtidssäkra svensk grisköttsproduktion

Det är medvind för svensk köttproduktion på flera sätt; självförsörjningsgraden har kommit upp på agendan och veganvindarna har vänt. Allt fler inser köttets värde som en näringsrik del av kosten, och djurens betydelse i kretsloppet. På HKScan tror man starkt på svensk grisköttsproduktion. Därför jobbar man på flera fronter för att framtidssäkra den och erbjuda uppfödarna långsiktigt hållbara förutsättningar. Inköpsdirektör Torbjörn Lithell berättar om fyra av pusselbitarna i arbetet.  

 

Kommentera