Stora Markie sätter spaden i marken

Under våren förväntas Stora Markie Gods påbörja arbetet med att uppföra en stor anläggning för grisuppfödning i Skåne, det skriver det Gråkjær som vunnit upphandlingen, i ett pressmeddelande. 

Anläggningen samlar allt från foderberedning till grisuppfödning på samma plats. Foto: Gråkjær

Stora Markie Gods satsar tillsammans med medinvesteraren och grisföretagaren Mattias Espert på en helintegrerad uppfödning, med en årsproduktion på omkring 50 000 slaktgrisar och egen foderberedning. Som samarbetspartner har man valt danska Gråkjær. 

– Vi är otroligt stolta över att Stora Markie Gods har valt oss som totalentreprenör för detta visionära projekt. Vi har byggt upp en stark position inom jordbrukssektorn, och vår kunskap och expertis är efterfrågad även i Sverige, där vi har vunnit och slutfört flera projekt. Projektet passar därför direkt in i våra kärnkompetenser, och vi ser fram emot att bygga en innovativ och modern full-line-anläggning som integrerar alla produktionssteg på en plats, säger Jesper Knak, projektkonsult på Gråkjær, i ett pressmeddelande. 

Christoffer Fuglbjerg, projektchef på Gråkjær, Jesper Knak, projektkonsulent på Gråkjær, grisföretagaren och investeraren Mattias Espert, Stora Markie Gods samt Patrik Viktorsson, inspektor på Stora Markie Gods har tecknat avtal om att bygga en stor integrerad grisuppfödning i södra Skåne. Foto: Gråkjaer

Optimerad produktionskedja

Anläggningen i sin helhet kommer ta upp fem hektar och de planerade byggnaderna är på 33 000 kvadratmeter. Såväl arbetsmiljö som djurvälfärd och klimathänsyn har varit centrala delar i valet av design och teknologi.

– Vi strävar efter att driva en modern och effektiv grisproduktion som ligger i framkant när det gäller lönsamhet, effektivitet och miljö. Kombinationen av stallar och foderproduktion innebär att alla processer samlas på en plats, vilket kommer att skapa synergier och optimera vår produktionskedja. Jag ser fram emot att bygga vidare på det starka samarbete vi haft med Gråkjær under projektets planering, säger Patrik Viktorsson, inspektor på Stora Markie Gods.

Reducerade utsläpp

Gråkjær skriver vidare att stallets luftreningssystem förväntas minska luftutsläppen med 39 procent och ammoniakavgången med 55 procent jämfört med normen. Gödselkylning kommer minska ammoniakavgången ytterligare, samtidigt som värmen som utvinns från gödseln kommer att användas för uppvärmning av stallarna.

– Gråkjærs kunskap och expertis i att bygga effektiva stallbyggnader som tar hänsyn till både djur och människor har varit avgörande för oss. Vi kommer att integrera effektiva miljölösningar som kommer att förbättra både arbetsklimatet och djurvälfärden i stallarna samt påverkan på miljön, kommenterar Mattias Espert valen. 

Byggprojektet förväntas påbörjas våren 2024 och slutföras våren 2026.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 14 mars 2024

Senaste