Ett första spadtag mot framtiden

Under torsdagen togs det första steget mot det som ska bli Europas modernaste seminstation, för svensk gris, i Hållsta utanför Eskilstuna. 

Första spadtaget för Svenska Köttföretagens nya seminstationen i Hållsta. Från vänster Pär Holm, seminchef, Viktor Tornberg, ordförande Svenska Köttföretagen samt vd i KLS, Johan Eriksson, ordförande Sveriges Grisföretagare, Hans Agné, vd Svenska Köttföretagen, Anders Drottja, politiskt sakkunnig åt landsbygdsminister Peter Kullgren samt Jari Puustinen, kommunalråd i Eskilstuna kommun. Foto: Carolina Wahlberg

Bakom investeringen på 130 miljoner kronor står Svenska Köttföretagen, som ägs av Sveriges största slakterier.

– Det som jag tycker är viktigt är att med den här nya seminstationen här i Hållsta, så satsar produktionen tillsammans på den svenska grisproduktionen. Och vi satsar tillsammans på den svenska försörjningsförmågan som är viktigare nu än någonsin, med det omvärldsläge och det geopolitiska läge som vi har. Med den livsmedelsstrategi som riksdagen har beslutat så är det också dags att gå från ord till handling. Det här är branschens sätt att visa att vi börjar där det börjar så att säga. Det blir ingen gris utan en fungerande seminstation i Sverige. Därför tar branschen det här beslutet att lägga den första grundstenen i dag, säger Viktor Tornberg ordförande i Svenska Köttföretagen samt vd för KLS.

Största investeringen

Det var i november 2023 som det slutgiltiga beslutet om att satsa stort och bygga en helt ny seminstation togs, efter en lång tid av diskussioner.

– Den här investeringen som vi gör här i Hållsta är också den största som vi någonsin har gjort och den största som någonsin har gjorts på genetiksidan på en enskild station i Sverige. Vi hade inte kunnat göra det här om vi inte hade haft handeln med oss. I Sverige så finns det ett grundmurat förtroende i handeln om att det är svenskt griskött som gäller, säger Viktor. 

Den nya anläggningen ska omfatta en yta på 6 900 kvadratmeter. Stallarna kommer att bestå av 352 djupströbäddar med 40 centimeter spån i varje. Det kommer att finnas tio avdelningar med 32 boxar och två avdelningar med 16 boxar.

Bra arbetsmiljö

Den nya tappningsavdelningen, som är som en grop i mitten med tappningsboxar på sidorna, kommer att ligga mellan stallen och vara bra ur arbetsmiljösynpunkt. 

– Det blir liknande en mjölkgrop där personalen kommer stå och göra spermainsamlingen med skydd, så att du inte har någon kontakt med djuret på samma sätt som nu. I dag rullar man in en lös dummie in till varje galts box, där det finns risker för klämskador, säger Pär Holm, seminchef på Hållsta. 

Det kommer även att finnas ett antal automatiska redskap för spermainsamlingen. Det bidrar till mindre bakterier och smuts i doserna, vilket också gynnar producenterna, menar Pär. 

Två etapper

På måndag börjar schaktningen av marken. Anläggningen ska byggas i två etapper och etapp ett beräknas vara klart hösten 2025. Sedan ska allt vara klart 2026.

Läs mer om anläggningen och satsningen i Jordbruksaktuellt och Grisföretagaren framöver.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 26 april 2024

Senaste