Vill se utökade möjligheter till skyddsjakt av vildsvin

Landsbygdsministern vill se en effektivare jakt efter vildsvin för att minska skadorna på jordbruket. 

I promemorian föreslås att det ska bli lättare att få bedriva skyddjakt på vildsvin om de redan tidigare orsakat skador på jordbruksgrödor eller trädgårdsodlingen, samt att man i vissa fall ska få söka efter dem med drönare. Foto: Mostphotos

I en promemoria föreslår Landsbygds- och infrastrukturdepartementet att man i vissa fall ska få söka efter vildsvin med drönare i samband med jakt och att det ska bli möjligt att bedriva skyddsjakt på enskildas initiativ ska utökas. Förslagen har nu skickats på remiss. 

– Den stora vildsvinsstammen orsakar varje år omfattande skador på bland annat jordbruket. Det är därför viktigt att en effektiv jakt efter vildsvin kan bedrivas för att minska dessa skador. Drönare med kameror skulle kunna bidra till att effektivisera jakten genom möjligheten att söka efter vildsvin från luften, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i ett pressmeddelande. 

Enligt ministern är det viktigt att överväga de verktyg som finns att tillgå för att minska skadorna för bland annat lantbrukare. I dagsläget är det inte tillåtet att använda drönare vid jakt i Sverige. Men vildsvin är skygga och kan vara svåra att upptäcka när de befinner sig i exempelvis högvuxen gröda.

I promemorian föreslås att det ska vara tillåtet att söka efter vildsvin med drönare över jordbruksgrödor eller mark som används för yrkesmässig trädgårdsodling, men så att de i så liten utsträckning som möjligt stör viltet. 

Det föreslås även att jakträttshavare ska få bedriva skyddsjakt efter vildsvin inom ett avstånd av 200 meter från mark med jordbruksgrödor eller yrkesmässig trädgårdsodling. Men bara om det tidigare inträffat skador av vildsvin på grödorna eller odlingen och om det behövs för att förhindra ytterligare skador.

Sista dagen att besvara remissen är 30 september 2024. I februari i år beslutade även regeringen att ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för en effektiv vildsvinsförvaltning. Uppdragets delar ska redovisas till regeringen senast 30 juni 2024, 31 oktober 2024 och 31 december 2025. Läs mer här: 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 12 juni 2024

Senaste