WinPig-topplistan Smågrisproduktion

Den tre mest produktiva besättningarna inom smågris 2023 enligt uppföljningsprogrammet WinPig, var Blackert Lantbruk, Kialtsdal Lantbruks AB samt Persgård. Hela listan hittar du här!

 

Gänget på Blackert Lantbruk är veteraner på WinPig-toppen, men ligger 2023 för första gången på plats 1. 
Foto: Privat

1 (5) Blackert Lantbruk AB, Skänninge 

Hans & Jeanette Blackert 

En integrerad besättning med 456 suggor i 3-veckors­system. 33,1 producerade smågrisar/årssugga. Gården har egen rekrytering och djuren utfodras med blötfoder. De har även fodermjölk. Drivs av ägarna Hans och Jeanette Blackert tillsammans med sina tre anställda; Karin Lindersson, Anna Löfgren och Mattias Thunberg. Uppskattad arbetstidsåtgång är 12 timmar per sugga och år. Har rådgivning från veterinärerna Erik Lindahl och Stina Andersson.

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning?

Koll på produktionen är A och O. Det är viktigt för att kunna sätta mål att sträva efter och ett nödvändigt instrument i avelsarbetet. Viktigt att se förändringar över tid, kunna analysera både bra och dåliga trender.

Nöjd med i stallet:

Att ha sinsuggor på djupströ tycker vi är en framgångsfaktor. Skulle vi bygga i dag så är det just det vi skulle behålla. Intakta grupper på djupströ ger friska och hållbara suggor.

Framgångsfaktorer:

Medvetet avelsarbete med noggrant urval på hållbara suggor och kullstorlek. I kombination med engagerade, noggranna, ansvarsfulla och duktiga medarbetare och väl inarbetade rutiner så strävar vi hela tiden efter att bli bättre. Samarbetet med Lundens Djurhälsa som är mycket duktiga och inspirerar och sporrar oss till att hela tiden bli bättre.

Frederik Nilsson driver Kialtsdal Lantbruks AB. Förman i stallarna är Tommy Axelsson, till vänster.Foto: Privat

2 (2) Kialtsdal Lantbruks AB, Frederik Nilsson, Kristianstad

Smågrisproduktion med 390 suggor i ett 3-veckorssystem. 33,0 producerade smågrisar/årssugga. Gården drivs av ägare Frederik Nilsson med anställda Tommy Axelsson och Katja Halinish. Gården har rådgivning av Per Knudsen på Danish Crown. Stallarna består av traditionella grisningsavdelningar och tillväxtavdelningar med spalt och djupströbädd till betäcknings- och sinavdelning. Grisarna utfodras med torrfoder. Köper små­hybrider till rekrytering. Arbetsåtgången är skattad till 10 timmar per sugga och år.

Varför har ni valt att använda produktionsrapporten som analys vid produktionsuppföljning?

Det är ett riktigt bra instrument för att styra produktionen.

Nöjd med i stallet: Helheten.

Framgångsfaktorer:

Duktig och ambitiös personal. Bra rådgivning. Har tappat i resultat jämfört med förra året. Orsaken är lägre antal levande födda.

2015 var Persgård första besättning på WinPig-toppen att nå 30 smågrisar per årssugga. 2023 var resultatet 32,8.Foto: Privat

3 (4) Persgård, Anna & Örjan Bertilsson, Varberg

Smågrisproduktion med 276 suggor i system med 4 veckors ditid. Producerar 32,8 smågrisar/årssugga. Gården drivs av ägare Anna och Örjan Bertilsson, med medarbetare Abedin Berisha, Alice Stensson, Elin Mozelius, Erik Bertilsson och Julia Olsson. Gården har egen rekrytering och utfodrar djuren med blötfoder. I stallarna finns grisningsbox med lösgående sugga, betäckning i semineringsbås/djupströbädd och galttaxi. Gården har rådgivning av Jessica Sandberg Hansson på Griskonsult samt Tore Elisson på Vallberga Lantmän. Skattad arbetsåtgång är 14 timmar/sugga och år.

Varför har ni valt att använda produktionsrapporten som analys vid produktionsuppföljning?

Det är ett vinnande koncept.

Nöjd med i stallet: Vi har arbetat fram bra rutiner i produktionen och ändrat till restlöst fodersystem.

Framgångsfaktorer:

Bra personal, bra samarbete med dem som köper våra smågrisar, mellan­gårdsavtal. Ändrat till 4 veckors ditid, mjölkkoppar, ingen tandslipning. Bra samarbete med Gård & Djurhälsan, veterinär Katarina Karlsson Frisch. Intensivt arbete med smittskydd och djurhälsa.

Framgångsfaktorer:

Djurskötare med stort engagemang som blivit duktiga. Investerar istället för att snåla in på saker, gör saker i tid och har en extra anställd. Lägger tid på att sätta fina kullar, rätt kulting hos rätt sugga. Bra rykte som arbetsgivare underlättar när det behövs ny personal.

Strikta rutiner och engagerad personal lyfts som framgångsfaktorer för Vissgärde Gris AB. Foto: Privat

3 (6) Vissgärde Gris AB, Petter Kjellerby, Uppsala

En smågrisproducerande besättning som är externintegrerad med 360 suggor. De har grisning varje vecka. 32,8 producerade smågrisar/årssugga. Gården har egen rekrytering och djuren utfodras med egenproducerat torrfoder. Gården drivs av ägare Petter Kjellerby tillsammans med medarbetarna Linnea Kjellerby, Maya Madsen Forslund, Linnea Pettersson och Nils Kastemar. Gården anlitar rådgivning från Jessica Sandberg. Skattad arbetstidsåtgång är 13 timmar/sugga och år.

Varför har ni valt att använda produktionsrapporten som analys vid produktionsuppföljning?

Det är ett utmärkt sätt att se att det man gör ger resultat, åt båda håll.

Nöjd med i stallet:

Torrfoder samt lösdrifter till betäckning och sin.

Framgångsfaktorer:

Engagerad och intresserad personal, extrapersonalen är lika engagerad som den ordinarie personalen. Strikta rutiner, alla gör lika.

Junegården ligger utanför Kalmar och drivs av Jennie och Daniel Juneberg. Foto: Privat

5 (3) Junegården, Jennie & Daniel Juneberg, Kalmar

Smågrisproduktion med 550 suggor i 2-veckorssystem. Producerar 32,7 smågrisar/årssugga. Gården drivs av ägare Jennie och Daniel Juneberg, med medarbetare Mantas, Michelle, Jan, Emil och Eugenijus. Gården har egen rekrytering och utfodrar djuren med torrfoder. I stallarna finns betäckning på djupströ och sinsuggorna hålls i trerummare. Gården har rådgivning av Jessica Sandberg Hansson, Griskonsult.

Varför har ni valt att använda produktionsrapporten som analys vid produktionsuppföljning?

Rapporten är viktig för att se var man kan förbättra sig, viktig när man ska sätta mål och se framåt.

Nöjd med i stallet:

BB-boxar med tak och lampa och gjutjärnsspalt är lättskötta. Vi har också gjort taken möjliga att vara justerbara, allt för att få smågrisarna att ligga under lampan. I sinboxarna stängs suggorna in i ätbåsen vid utfodring, samtidigt som de får äta sitt foder i fred på grund av trågavskiljare mellan suggorna.

Framgångsfaktorer:

Engagerad arbetskraft som gör sitt yttersta för att djuren ska ha det bra. Samtidigt så hjälps vi åt att utvecklas och ser möjligheter för att bli bättre. Vi jobbar på och fuskar inte med rutinerna, allt har sin tid och plats, även när det är skörd eller sjukdom. Tyvärr har produktionen backat något föregående år, men vi backar bara när vi tar sats!

Sanna Ekelundh Johansson, Cecilia Ekelundh Johansson, Arvid Ivehag och Stina Carlsson på Ivehags Lantbruk är nya på smågris-topplistan. Foto: Helena Ivehag

5 (-) Ivehags Lantbruk, Roland Ivehag, Grästorp

Integrerad smågrisproduktion med 400 suggor i 7-7-8-system. Producerar 32,7 smågrisar/årssugga. Gårdens ägare är Roland Ivehag (dbo), med anställda Arvid Ivehag, Cecilia Ekelundh Johansson, Sanna Ekelundh Johansson och Stina Carlsson. Gården har egen rekrytering och utfodrar djuren med blötfoder i restlöst system. I stallarna finns både äldre BB-avdelning samt nyrenoverad BB-avdelning, båda med Weda Nutrix-koppar och smågrishörnor, sin och betäckning med foderliggbås och dränerad liggyta och i tillväxtavdelning finns tvärtråg och tak över liggytan. Gården har rådgivning av Louise Lundahl (Fodermix). Skattad arbetsåtgång är 11,2 timmar/sugga och år.

Varför har ni valt att använda produktionsrapporten som analys vid produktionsuppföljning?

För att bättre kunna följa upp resultat när vi nu är fler anställda. Startade upp i januari 2022.

Nöjd med i stallet:

Under 2021 och 2022 gjordes en omfattande nybyggnation och renovering av befintliga stallar som gjorde att vi investerade i ny teknik och det inhysningssystem som fungerar bättre för dagens djur. Vi är allmänt nöjda med helheten som det blev.

Framgångsfaktorer:

Engagerad personal med olika spetskunskap som alla jobbar mot samma mål, då kommer till slut resultaten. Med ett sunt produktionstänk varvat med omsorg för djurens bästa kommer man långt. Med bra foder och fungerande foderanläggning har vi uppnått en bra dräktighet, suggor som håller och smågrisar som har god aptit.

Jonas, Jonathan, Jakob, Linnea, Kazik och Carina såg till att suggorna på Li Lantbruk producerade 32,5 smågrisar per sugga och år 2023.Foto: Privat

7 (1) Li Lantbruk AB, Jonas & Carina Runevad, Falkenberg

Integrerad besättning med 240 suggor i 3-veckorssystem. 32,5 producerade smågrisar/årssugga. Besättningen sköts av ägarna Jonas och Carina Runevad, samt av medarbetare Jakob och Jonathan (söner) och Linnea och Kazik. I stallarna finns BB och separat tillväxt samt transponderutfodring. Djuren utfodras med egenproducerat blötfoder. De har även mjölkautomater. Gården har egen rekrytering. Arbetsåtgång är cirka 11 timmar/sugga och år, eller cirka 25 min/producerad gris.

Varför har ni valt att använda produktionsrapporten som analys vid produktionsuppföljning? 

Man får bättre koll, vi vill ha någon slags produktionsuppföljning och detta funkar!

Nöjd med i stallet:

Väldigt nöjda med BB! Känns enkelt att få fram bra smågrisar.

Framgångsfaktorer:

Mjölkautomater som fungerar bra! God hygien. Ambitiöst vaccinationsprogram som gör skillnad. Bra rutiner (som oftast följs). Bra samarbete med Lundens Djurhälsa, Tore Elisson på Vallberga Lantmän och Jessica Sandberg Hansson. Har lagt mycket tid på upplärning av nyanställda, i en mindre besättning märks personalomsättning tydligt.

8 (6) Nygård AB, familjen Lindahl, Katrineholm

En externintegrerad besättning med 900 suggor med grisning varje vecka och fyra veckors ditid. 32,4 producerade smågrisar/årssugga. Gården har egen rekrytering och i stallarna finns klassiska grisnings- och tillväxtboxar samt trerummare för suggorna. Gården ägs och drivs av familjen Lindahl tillsammans med fyra anställda. De anlitar rådgivning av Camilla Hallgren, Gård & Djurhälsan, samt Per Knudsen, Danish Crown. Djuren utfodras med blötfoder som innehåller bland annat drank, gränsmjölk och laxsoppa. Den skattade arbetstidsåtgången är 12 timmar/sugga och år, vilket inkluderar tvätt och reparationer.

Varför har ni valt att använda produktionsrapporten som analys vid produktionsuppföljning?

För att löpande kunna ha en översikt över produktionen och mäta resultaten.

Nöjd med i stallet:

Logistiken med flödena genom anläggningen underlättar det dagliga arbetet och minskar smittriskerna inom besättningen. Väl fungerande och driftsäker restlös utfodring från Weda.

Framgångsfaktorer:

Engagerad och trogen personal med många års erfarenhet. Genom att i tidigt skede kunna identifiera problem i produktionen kan tydliga handlingsplaner tas fram och följas. Tydliga och strikta rutiner som följs utan avkall. Stora utmaningar i produktionen efter 2023 års skörd, vilket ledde till en ordentlig genomgång och uppskärpning av produktionen för att bibehålla resultaten.

En del av gänget bakom Annelövsgrisens resultat. Längst upp till vänster Oscar Tidfält och längst ner till höger Cissi Klasson, som är de som äger besättningen. Foto: Privat

9 (-) Annelövsgrisen AB, Cissi Klasson & Oscar Tidfält, Vallåkra

Smågrisproducerande besättning med 1 050 suggor med grisning varje vecka. 32,2 producerade smågrisar/årssugga. Besättningen sköts av ägarna Cissi Klasson och Oscar Tidfält, samt av medarbetare Elinore, Bengt, Emma, Robin, O’Padrey, Maja, Alma, Jonas och Frida. I stallarna finns grisnings- och tillväxtboxar, betäckning på bädd och både 3-rummare och 2-rummare med ströad liggyta till dräktiga suggor. Djuren utfodras med köpt blötfoder. Gården har egen rekrytering. Arbetsåtgång är cirka 13 timmar/sugga och år, eller cirka 25 minuter/producerad gris.

Varför har ni valt att använda produktionsrapporten som analys vid produktionsuppföljning?

 Det är ett bra sätt att göra produktionsbokslut för mer exakta siffror än känslan. Man kan snabbt analysera om delar är på väg mot eller från uppsatta mål och reflektera varför det blivit så. Kombinerat med andra rapporter blir det riktigt användbart.

Nöjd med i stallet:

Management och medarbetarskap är det absolut mest avgörande här. Stallarna är byggda bra ur djurlogistikens perspektiv och trots långa sträckor på grund av besättningsstorlek är stallytan relativt effektiv.

Framgångsfaktorer:

Energiska medarbetare med vinnarskalle blandas med eftertänksamma problemlösare till en bra mix med respekt för varandras kunnande och olika tillförande i gruppen. Djurskötare och medarbetare som mår bra – sköter djuren bra. Djur som mår bra – producerar bra. Långsiktigt arbete med allt från medarbetarskap, bemanning, ljusprogram, nya armaturer, nya fläktar, uppgraderade fodersystem, lagt om golv i grisningen, lagt ny spalt, späckmätning, förbättrad skötsel av smågrisar vid grisning, bättre foderjustering och skötselrutiner för tillväxtgrisar, med mera. Framförallt handlar det om en förändrad organisationstanke på grund av en chef som skulle ha barn 2023 och var tvungen att redan 2022 förbereda både anläggning och gruppen för att fungera självständigt utan produktionstapp.

Sandra Kylbrant är förman i stallarna på Bällsta Lantbruk AB utanför Köping.
Foto: Melanie Braun

10 (-) Bällsta Lantbruk AB, Nicklas Gustavsson, Köping

Integrerad produktion med sero-status och 115 suggor i 4-4-3-veckors system. Producerar 31,9 smågrisar/årssugga. Gården drivs av ägare Nicklas Gustavsson, med förman Sandra Kylbrant och medarbetare Melanie Braun. Gården har egen rekrytering och utfodrar djuren med blötfoder. I stallarna finns enhetsboxar. Skattad arbetsåtgång är 11 timmar/sugga och år.

Varför har ni valt att använda produktionsrapporten som analys vid produktionsuppföljning?

 Självklart för att fånga upp åt vilket håll det går. Alla kan ta del av hur produktionen går. Det är ett kvitto på att arbetet i stallet fungerar.

Nöjd med i stallet:

Eftersom vi är just en serobesättning så har vi väldigt friska djur med hög tillväxt som givetvis gynnar produktionen. En sak är ju att småttingarna får gå kvar i sina enhetsboxar efter avvänjningen och då slipper de byta miljö och det blir därmed mindre stresspåverkan på dem. Bra planering gällande flytt av djur, det sitter grindar där man verkligen behöver dem.

Framgångsfaktorer:

Vi är väldigt noga med avelsarbetet så vi verkligen väljer ut de bästa moderdjuren. Noggranna och fasta rutiner, mycket engagerad personal, lägger mycket tid vid själva grisningen så att vi uppmärksammar varje gris, både sugga och smågris. Där ligger grunden framåt. Vi jobbar lyhört med att fånga upp saker när något barkar åt fel håll, både smått och stort. Vi har en bra dialog med vår engagerade veterinär Kaisa Ryytty Sylvén på Gård & Djurhälsan. Vi tror även att avelsarbetet verkligen har kickat in, och att vi verkligen fokuserar på individnivå på alla grisar. Vi har gett sinsuggorna fiber en vecka före inflytt i BB och ökat upp med en vattenstation till hos sinsuggorna.

 

Referensgrupp WinPig har bestått av 

Lina Hidås, Wilhelmina Ehrenkrona, Gård & Djurhälsan

Åsa Bönnestig, Svenska Köttföretagen

Ronja Lindell, KLS Ugglarps

Marie Carlsson, HKScan

Caroline Germer, Skövde Slakteri

 

Resultat för besättningarna på topplistan

(Föregående års resultat inom parentes)

Producerade smågrisar/årssugga: 32,6 (32,5)

Medelantal suggor+gyltor: 472 (437)

Levande födda/kull: 15,8 (15,7)

Avvanda per kull: 14,0 (14,0)

Dödlighet före avvänjning, %: 11,1 (11,0)

Dödlighet efter avvänjning, %: 1,0 (1,0)

Grisningsprocent: 93,2 (92,3)

Improduktiv tid, dagar: 8,9 (9,2)

 

Alla besättningar som sänder in resultat till medeltalsberäkningen har möjlighet att hamna på 10 i topp. I referensgrupp WinPig har vi beslutat att följande regler ska gälla för att besättningen skall vara aktuell för topplistan:

  • De insända resultaten skall tillsammans omfatta minst 250 dagar.
  • Det måste finnas minst två perioder insända under året.
  • Referensgruppen förbehåller sig rätten att utesluta eller korrigera resultatet, för besättningar där vi (om möjligt i samråd med eventuell rådgivare) bedömer att resultatet är felaktigt eller orimligt.

 

Grisföretagaren

Artikeln publicerades måndag den 24 juni 2024

Senaste