WinPig-topplistan Slaktgrisproduktion

WinPigs slaktgristopplista 2023 leds av Bröttorps Gård, Önnerståhl Smågris samt GP Farm. Deras kollegor på plats fyra till tio hittar du här.

 

Daniel Henrixon driver Bröttorps Lantbruk utanför Kalmar. 
Foto: Maria Malmström

1 (-) Bröttorps Gård AB, Rockneby 

Daniel Henrixon 

En satellitbesättning med 2 800 slaktgrisplatser fördelade på 13 avdelningar. Har både långtråg och tvärtråg. Producerar årligen cirka 9 500 slaktgrisar. Gården drivs av ägare Daniel Henrixon tillsammans med medarbetare Adi, Daniel, Viktor, Marinella, Alin, Robert, Chipri och Alexander. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande bland annat vassle och öljäst och samtliga grisar vägs vid insättning. Skattad arbetstids­åtgång är för mycket. Har rådgivning av Maria Kihlstedt, Helena Carlzén (Gård & Djurhälsan), Jessica Sandberg (Griskonsult), Per Knudsen (Danish Crown) och Tina Lindh (Lantmännen). 

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning? 

Det ger bra beslutsunderlag för framtiden. 

Nöjd med i stallet: 

Produktionen. 

Framgångsfaktorer

Noga och bra rådgivning. Har under året haft bättre smågrisar vid insättning än förut.

Jonas Önnerståhl, Önnerståhl Smågris AB är i år nummer 2 på WinPigs slaktgrislista. 
Foto: Katarina Cumselius

2 (1) Önnerståhl Smågris AB, Jonas Önnerståhl, Eskilstuna

En integrerad och externintegrerad besättning med 1 760 slaktsvinsplatser fördelade på fem avdelningar med långtråg. Producerar årligen cirka 5 800 slaktsvin. Drivs av ägare Jonas Önnerståhl tillsammans med medarbetare Merja Vaijno, Henrik Önnerståhl och Markus Kaneby. Har rådgivning av Jessica Sandberg (Griskonsult) genom suggringen som besättningen är med i. Vid insättning vägs samtliga inköpta smågrisar samt cirka en fjärdedel av de egenproducerade. Djuren utfodras med egenproducerat blötfoder innehållande bland annat gränsmjölk och drank. Den skattade arbetstidsåtgången är cirka 20 min/producerad gris.

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning?

Det är roligt, jag är tävlingsmänniska och blir sporrad av att se vad förändringarna man gör ger för resultat. Utan uppföljning är det svårt att veta det faktiska resultatet.

Nöjd med i stallet:

Långtrågsboxarna och tvättroboten som gör grovtvätten först och bidrar till att det blir bättre tvättat och därmed bättre hygien i boxarna.

Framgångsfaktorer:

Ordentliga smittskyddsrutiner som följs noggrant. Bytte foderleverantör i september 2023, främst på grund av personalförändringar bland säljarna. Har redan tidigare (2022) börjat hålla koll på temperaturen i boxarna för att hygienen skall bli bättre. Den mäts 20-30 centimeter från golvet där den är betydligt högre än ovanför boxarna. Därför behöver temperaturen ställas ett par grader lägre för att grisarna skall trivas och hålla en bättre renlighet i boxarna.

Marie-Louise och Daniel Stensson driver GP Farm i Västergötland. Foto: Privat

3 (5) GP Farm AB, Daniel & Marie-Louise Stensson, Tråvad

Integrerad besättning med 3 040 slaktsvinsplatser fördelade på tio avdelningar. Sju av avdelningarna har tvärtråg och tre har långtråg. Producerar årligen cirka 10 500 slaktsvin. Gården drivs av ägarna Daniel och Marie-Louise Stensson, med medarbetarna Bengt-Olof Johansson, Erik Stenholm och Mikael Bergin. Väger snittvikten vid insättning. Djuren utfodras med blötfoder innehållande bland annat fodermjölk och ST1 drank. Skattad arbetstid är 15 min/producerad gris. Foderrådgivare är Ola Karlsson och Karin Velander, veterinär är Erik Lindahl och Stina Andersson.

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning?

För att se förändringar över tid, både bra och dåliga trender.

Nöjd med i stallet:

Ättidsstyrningen sparar mycket tid. Har även bytt alla fläktar, vilket gett en ännu bättre stallmiljö.

Framgångsfaktorer:

Restlöst fodersystem, ättidsstyrning i fyra avdelningar, bra ventilation och självförsörjande på spannmål och ärtor. Friska grisar. Vi har minskat beläggningen i sex avdelningar, och tömmer på 13 veckor. Jobbar ständigt med att förbättra produktionen och smittsäkerhet. Det har inte varit några stora dippar i produktionen.

Johan Bengtsson har tagit sig in på WinPigs topplista för första gången. Foto: Privat

4 (-) Järnvirke Hönseri AB/JB Jordbruk, Johan Bengtsson, Tvååker

En externintegrerad besättning med 1 100 slaktgrisplatser fördelade på tre avdelningar med långtråg och tvärtråg. Producerar årligen cirka 3 500-4 000 slaktgrisar. Gården drivs av ägaren Johan Bengtsson med medarbetare Mikael Davidsson, Hampus Öberg, Anders Jakobsson och Jakob Iseborn. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande bland annat permeat. Skattad arbetstidsåtgång är 15 min/producerad gris. Anlitar ingen rådgivare men har besättningsveterinär Erik Lindahl och fodersäljare Tore Elisson.

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning?

För att kunna se vad förändringar påverkar samt att veta och inte tro. Veta var man kan bli bättre.

Nöjd med i stallet:

Gamla stallar som uppdateras nu med ventilation och utfodring (restlöst sedan vinter -23), app i telefonen underlättar väldigt med den dagliga foderjusteringen.

Framgångsfaktorer: 

Mycket jämna och bra smågrisar från mellangårdsavtal med Joel på Porcellus. Bra foder från Vallberga. Personal med bra koll. Nytt avelsmaterial med dansk duroc har påverkat samt envist arbete i stallarna med att bli bättre.

Gänget som skapar fina skapar fina produktionsresultat på Mellomgården. Foto: Privat

5 (-) Mellomgården, Peter Karlsson, Götene

En externintegrerad besättning med 3 834 slaktgrisplatser fördelade på elva avdelningar i tre stall. Nio avdelningar har långtråg och resten tvärtråg. Producerar årligen cirka 11 900 slaktgrisar. Gården drivs av ägare Peter Karlsson med medarbetare Maria Kallhede Lundvall, Markus Karlsson, Lars Gunnarsson och Mattias Törnberg. Grisarna utfodras med egenblandat blötfoder innehållande bland annat fodermjölk. Samtliga grisar vägs i grupp vid insättning. Skattad arbetstidsåtgång är 22 min/producerad gris inklusive tvätt och administration.

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning?

Annars vet man inte sina styrkor och svagheter.

Nöjd med i stallet:

Driftsäkert.

Framgångsfaktorer:

Vaccinerar mot APP, foderstrategi med noggranna foderjusteringar. Arbetat med god organisation under året.

Karin och Peter Velander driver Brännebergs Gård AB tillsammans. Foto: Nellie Velander

6 (10) Brännebergs Gård AB, Karin & Patrik Velander, Kvänum

En slaktgrisbesättning med 1 600 slaktsvinsplatser fördelade på fyra avdelningar med långtråg. Producerar årligen cirka 5 200 slaktgrisar. Gården drivs av ägarna Karin & Patrik Velander. Grisarna utfodras med egenblandat blötfoder innehållande bland annat ostvassle, spannmål, åkerböna, rapsmjöl och premix. Samtliga grisar vägs vid insättning. Skattad arbetstidsåtgång är 20 min/producerad gris. Anlitar ingen rådgivare men Karin är själv foderrådgivare.

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning?

Utan uppföljning blir det bara gissningar.

Nöjd med i stallet:

Långtråg och modern foderdator ger god överblick.

Framgångsfaktorer:

Noggrannhet i alla led, stort fokus på foder.

På Bonnagård utanför Falkenberg i Halland föder Erik Lorentzon upp slaktgrisar. Foto: Privat

7 (6) Esereds Lantbruk - Bonnagård, Erik Lorentzon, Falkenberg

En externintegrerad besättning med 1 900 slaktsvinsplatser fördelade på fem avdelningar med majoritet långtråg. Producerar årligen cirka 6 100 slaktgrisar. Gården drivs av ägare Erik Lorentzon med medarbetare Aidas. Grisarna utfodras med egenblandat blötfoder och samtliga grisar vägs vid insättning. De sänder resultat för samtliga omgångar. Skattad arbetstidsåtgång är 18 min/producerad gris, och då är skötsel, tvätt och leverans av grisar inräknat. Anlitar ingen rådgivare men bra samarbete med besättningsveterinär Jenny Bengtsson (Gård & Djurhälsan) samt sin fodersäljare Mette Bengtsson (Lantmännen).

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning?

Ser det som en självklarhet. Man får en väldigt bra överblick över sin produktion och kan jobba framåt utifrån den.

Nöjd med i stallet:

Generellt lättskötta stallar med litet underhåll. Installerat vattenburet värmesystem i stallar med riktigt gott resultat.

Framgångsfaktorer:

Får fortsatt riktigt bra grisar via mellangårdsavtal samt att det har varit väldigt få driftstörningar under året, vilket är en förutsättning för att kunna upprätthålla en bra produktion. Har gått från tre utfodringar per dygn till fyra utfodringar. Fortsatt stort fokus på foder och ventilation.

Välabergs Säteri med Magnus Wiberg i spetsen intar plats 8 på listan. 
Foto: Privat

8 (-) Välabergs Säteri AB, Magnus Wiberg, Lidköping

En integrerad besättning med 2 450 slaktsvinsplatser fördelade på nio avdelningar med tvärtråg i åtta avdelningar och långtråg i den sista. Producerar årligen cirka 8 400 slaktgrisar. Gården drivs av ägare Magnus Wiberg med personal Stefan Andersson och Emily Granli. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande bland annat bröd och lättdrank. Samtliga grisar vägs som grupp vid insättning. Skattad arbetstidsåtgång är 12 min/producerad gris. Anlitar foderrådgivning av Lotta Hansson (Fodermix).

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning?

Ett facit på hur det går med den egna produktionen och ekonomin i besättningen.

Nöjd med i stallet:

Spaltbevattningen ger bättre hygien i boxen, och inredning i plast och rostfritt ger ett väldigt litet underhåll i stallarna.

Framgångsfaktorer:

Följer alltid med utfodring på morgon året runt, noga med ventilationen. Förebyggande underhåll som i sin tur sparar mycket tid till annat. Mindre beläggning och kortare omgångstid på tretton veckor. Foderprover är en viktig bit som inte får glömmas vid alternativa fodermedel. Duktig och ansvarstagande personal som är engagerade.

Emrik Ahlby och hans pappa Olof Ahlby ser till att grisarna på gården utanför Romakloster presterar bra.Foto: Privat

9 (-) Ahlbys Lantbruk AB, Olof Ahlby, Romakloster

En slaktgrisbesättning med 2 000 slaktgrisplatser fördelat på fem avdelningar som köper sina grisar via mellangårdsavtal. Har 1 200 platser i ett nyare stall med tvärtråg och miljö­spalt, och 800 platser i ett äldre stall med långtråg. Producerar årligen cirka 7 000 slaktgrisar. Gården drivs av ägare Olof Ahlby tillsammans med sonen Emrik Ahlby. Grisarna utfodras med egenproducerat blötfoder i restlöst system och samtliga grisar vägs vid insättning. Skattad arbetstids­åtgång är cirka 20 min/producerad gris. Har rådgivning av veterinär Fredrik Engström och produktionsrådgivare Ingvar Eriksson (Gård & Djurhälsan).

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning?

Annars vet man inte var man är någonstans. Man kan få fram kostnader och intäkter och räkna fram vad förändringar ger svart på vitt i pengar. Motivationshöjande att kunna förbättra sig hela tiden.

Nöjd med i stallet:

Väl tilltagen ventilation som fungerar bra, samt miljöspalten i det nybyggda stallet.

Framgångsfaktorer:

Ombyggnaden till restlöst system har gjort skillnad på tillväxt och foderförbrukning.

På Falla Jord och Skog Närkeskil AB lyfts bra teamkänsla i arbetslaget som en framgångsfaktor. 
Foto: Privat

10 (-) Falla Jord och Skog Närkeskil AB, Daniel & Olle Viberg, Örebro

En slaktgrisbesättning med 2 900 slaktsvinsplatser fördelade på tio avdelningar. Har både långtråg och tvärtåg. Producerar årligen cirka 8 700 slaktgrisar. Gården drivs av ägare Daniel och Olle Viberg, med sina anställda Monica Robertsson, Cecilia Persson, Katarina Sandin och Tanja Balke. Grisarna utfodras med blötfoder. Samtliga grisar vägs i grupp på lastbilen vid insättning, samt att 4-6 boxar vägs extra vid insättning. Skattar arbetstidsåtgång är cirka 20 min/producerad gris. Har rådgivning av Lena Claesson (Lantmännen).

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning?

För att se förändringar, negativa eller positiva i produktionen i tid.

Nöjd med i stallet:

Restlös utfodring – medför alltid färsk mat.

Framgångsfaktorer:

Tid finns att se varje gris. Egenodlad spannmål av god kvalité. Faktum är att det varit en del trassel under året men grisarna har växt otroligt bra ändå. En bra team-känsla i arbetslaget.

 

Resultat för besättningarna på topplistan

(Föregående års resultat inom parentes)

Tillväxt, gram/dag: 1 066,5 (1 048,0) 

Foderförbrukning, MJ NE/kg tillväxt: 22,9 (23,5) 

Klassning, %: 58,7 (58,6) 

Dödlighet, %: 1,2 (1,2)

 

För att få fram de bästa besättningarna har vi vägt samman tillväxt, foderförbrukning, klassning och dödlighet med ekonomiska vikter. Tillväxten är korrigerad till samma insättningsvikt och foderförbruk-ningen till samma insättningsvikt och samma slaktvikt.

Alla besättningar som sänder in resultat till medeltalsberäkningen har möjlighet att hamna på 10 i topp. I referensgrupp WinPig har vi beslutat att följande regler ska gälla för att besättningen skall vara aktuell för topplistan:

  • Det skall finnas insända resultat för minst 60 procent av besättningens slakt.
  • Omgångar räknas till det år de avslutas, d.v.s. alla perioder med sista slakt under 2023 räknas till 2023.
  • Helst bör alla grisar vägas vid insättningen, om så inte är fallet bör åtminstone en representativ del av grisarna vara vägda.
  • Vid användning av alternativt foder bör detta vara energivärderat.
  • Referensgruppen förbehåller sig rätten att utesluta, eller korrigera resultatet, för besättningar där vi (om möjligt i samråd med eventuell rådgivare) bedömer att resultatet är felaktigt eller orimligt.

 

Grisföretagaren

 

Artikeln publicerades onsdag den 26 juni 2024

Relaterat

Senaste