ASF-utbrottet i Fagersta blir forskningsprojekt

Hittills har bekämpningen av afrikansk svinpest (ASF) utanför Fagersta gått väldigt bra. Men har insatserna varit i proportion till riskerna? Hur skulle det sett ut om utbrottet påvisats på en annan plats eller om bekämpningen skett på ett annat sätt? Det är några av de frågor som ett stort samarbetsprojekt nu ska söka svar på. 

Karl Ståhl, Erika Chenais, Stefan Widgren och Aleksija Neimane, som samtliga jobbar på SVA, är några av de experter som kommer forska om det svenska ASF-utbrottet under de närmsta tre åren. Bild: Elnaz Alizadeh/SVA.

I september 2023 påvisades Sveriges första fall av afrikansk svinpest (ASF) hos vildsvin. Det blev startskottet för ett omfattande arbete med bekämpning av smittan och begränsning av dess utbredning. 

Nu vill ett multidisciplinärt forskarteam med SVA i täten dra lärdomar av utbrottet och bekämpningen. Projektet har beviljats 8,4 miljoner kronor av Naturvårdsverket. 

– Även om bekämpningsarbetet måste betraktas som en framgångssaga så är det tydligt att det haft omfattande negativ inverkan på det drabbade samhället. Tack vare detta projekt får vi möjlighet att dra lärdomar som kommer bli värdefulla för framtiden, säger statsepizootolog Karl Ståhl, SVA, som är en av projektets initiativtagare, i ett pressmeddelande.

Samarbete är grunden

I projektet med namnet ”Förbättrad hantering av framtida utbrott av afrikansk svinpest genom multidisciplinärt partnerskap och lärande” kommer forskare vid SVA, SLU Grimsö, Stockholms universitet och Agrifoods vid Lunds universitet att samarbeta i olika delprojekt under tre års tid.

Erika Chenais är statsveterinär på SVA och huvudsökande för projektet. Hon förklarar:

– Projektet kommer använda erfarenheter och data från det pågående ASF-utbrottet för att generera ny kunskap som kommer förbättra förståelsen för konsekvenserna av utbrottet och minska negativ påverkan av framtida utbrott. Resultaten kommer dessutom användas till att förbättra de system som finns för att upptäcka och hantera utbrott. 

Ett urval av det som projektet kommer undersöka

  • Effekterna av utbrottet och bekämpningsåtgärderna på lokalsamhället kommer studeras genom intervjuer och de ekonomiska effekterna kommer studeras med kost-nytta-analys. 
  • Faktorer som påverkade smittspridning i utbrottet, inklusive hur vildsvinspopulation rör sig, dess storlek och täthet kommer studeras genom att följa vildsvins rörelser med GPS och drönare. 
  • Datamodellering kommer användas för att studera olika scenarier för ASF-utbrott, hur det påverkar smittspridningen och utbrottets storlek samt kostnader.
  • De system som redan finns för medborgarforskning och rapportering av vilt kommer undersökas i syfte att förbättra dem så att nya introduktioner av ASF kan upptäckas så tidigt som möjligt. 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 26 juni 2024

Senaste