WinPig-topplistan livdjursproduktion

WinPigs projektgrupp konstaterar att Bällsta Lantbruk, Löderups Gris och Flistad Lantbruk leder livdjurstoppen. Hela listan hittar du här.  

 

Sandra Kylbrant och Melanie Braun jobbar på Bällsta Lantbruk. Foto: Privat

1 (2) Bällsta Lantbruk AB, Niklas Gustavsson, Köping

100 suggor i produktion, 4-4-3-veckorssystem. Avelsbesättning med Sero status. Topigs Norsvin Z-linje som moderdjur. Sålde cirka 120 livdjur under året.
 

Johan Thuresson i mitten, omgiven av sina medarbetare på Löderups Gris.Foto: Privat

2 (1) Löderups Gris AB, Johan Thuresson, Löderup

320 suggor i produktion, 4-4-3-veckorssystem. Avelsbesättning med Topigs Norsvin Z-linje som moderdjur. Sålde cirka 2 300 livdjur under året.
 

Bo Johansson, Maria Svensson, Jan Johansson och Bozidar Stankovic på Flistad Lantbruk.Foto: Emma Sonesson

3 (6) Flistad Lantbruk AB, Bo och Jan Johansson, Vreta Kloster

180 suggor i produktion. Avelsbesättning med DanBred Duroc, Lantras och Yorkshire moderdjur. Sålde cirka 1 000 hybrider under året, samt renrasiga galtar till seminstationen.
 

Carina, Simon, My och Max jobbar på Stäholm. Foto: Privat

4 (5) Stäholms Lantbruk AB, Mathias Hellström, Köping

300 suggor i produktion, 3-veckorssystem. Avelsbesättning med Topigs Norsvin Z-linje som moderdjur. Sålde cirka 2 400 livdjur under året.

 

Tre generationer Johansson på Frittorp; Fredrik, Albin och Sören. Foto: Privat

5 (7) Frittorps Lantbruk AB, Fredrik Johansson, Vara

110 suggor i produktion, 3-veckorssystem. Avelsbesättning med Topigs Norsvin Z-linje som moderdjur. Sålde cirka 950 livdjur under året.

 

(föregående års placering inom parentes)

  

Topplistan för livdjursbesättningar väger ihop valda egenskaper som poängsätts till ett index.

Egenskaper som ingår är:

  • antal avvanda per kull
  • andel förstagrisare respektive andel >6 kull 
  • andel semin

Uppgifterna hämtas från WinPig och grundas på renrasiga djurs grisningar, betäckningar och avvänjningar under 2023. Antal avvanda per kull är korrigerat för om det är renraskullar eller om det är korsningskullar. 

Listan är framtagen i samarbete mellan Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan.

 

Grisföretagaren

 

Artikeln publicerades fredag den 28 juni 2024

Senaste