2023 – ett mörkt år ur ASF-perspektiv

När European Food Safety Authority (EFSA) summerar utvecklingen av afrikansk svinpest (ASF) i EU 2023, är det ledsam läsning. Antalet utbrott är fler än året före, framförallt bland tamgrisar men även bland vildsvin. 

 

grafik: Malin Strandli


Antalet utbrott av ASF bland tamgrisar var fem gånger så högt bland EU-länderna 2023 som 2022. Summan blev 1 929 stycken, vilket är på liknande nivå som 2019. Lägger man till utbrott i europeiska regioner som inte är medlemmar i EU, uppgår det totala antalet till 4 460. 

 

grafik: Mostphotos

Även om antalet fall av ASF ökade, så förblev storleken på regioner med ASF-kopplade restriktioner konstant. Det beror enligt EFSA på att restriktionszoner i Polen, Slovakien, Bulgarien och Ungern minskade, samt att det hårt drabbade området i Kroatien var koncentrerat till ett begränsat område.

 

 Illustration: Mostphotos

Kroatien och Rumänien sticker ut bland EU-länderna beträffande ASF-utbrott bland tamgrisar, då 96 procent av fallen påvisades där. De flesta fallen påvisades mellan juli och oktober.

 

 

grafik: Mostphotos

Kroatien och Sverige är de EU-länder som upplevde sina första ASF-utbrott 2023. I Kroatien drabbades både vildsvin och tamgrisar, medan Sverige lyckades skona tamgrispopulationen.

 

grafik: Mostphotos

Bland vildsvin påvisades 7 855 fall i EU-medlemsstaterna, vilket är tio procent fler än 2022. Ytterligare 293 fall kan adderas om man räknar med länder i Europa som inte är med i EU. Polen sticker ut med 2 686 av fallen. Även Italien är hårt drabbat med 1 051 av fallen, här har smittan även intagit nya regioner. Enligt samma tabell i EFSA:s rapport står Sverige för 60 av fallen.

 

Grafik: Mostphotos

14 länder i EU upplevde utbrott av ASF på vildsvin under 2023, tio av dessa även bland tamgrisar. De 14 länderna är: Bulgarien, Estland, Kroatien, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Sverige, Tjeckien, Tyskland samt Ungern.


Källa: Epidemiological analysis of African swine fever in the European Union during 2023, European Food Safety Authority (EFSA).

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 09 juli 2024

Senaste