Sidan finns ej

Sidan finns ej

Sidan finns ej

 

 

 

Artikeln publicerades -

Senaste

Winpigtipset: Sänd resultatet från WinPig eller PigWin

I år behöver du ha sänt ditt resultat senast 28 februari för att det ska komma med i beräkningen av medeltalet för 2020. Det gäller resultat både från smågris-och slaktgrisproduktionen. Insända resultat behandlas anonymt och det är de tekniska resultaten från produktions-/omgångsrapporten som sänds. Inga ekonomiska mått kommer med i sändningen. Medeltalet för 2020 beräknas utifrån omgångar/perioder med slutdatum under 2020, så det är alltså dessa som ska sändas. Nedan beskriver vi hur du gör för att sända resultatet.

Kommentera

”Vi har verkligen vildsvin inpå knuten”

Den afrikanska svinpesten (ASF) fortsätter att breda ut sig globalt och omfattningen är större nu än någon gång tidigare i historien. Studier gör gällande att indirekt vildsvinskontakt varit en vanlig väg för viruset in i besättningen på flera av de drabbade gårdarna i Europa. ASF, vildsvin och smittskydd är därmed högaktuellt och var temat för det webbinarium som Smittsäkrad besättning gris (SSB) arrangerade innan jul, där Linda Ernholm, SVA, var en av föredragshållarna.

 

Kommentera

Streptococcus suis som orsak till hjärnhinneinflammation hos svenska grisar

Bakterien Strepto­coccus (S.) suis kan orsaka blodförgiftning, hjärn­hinneinflammation och ledinflammation hos grisar och i sällsynta fall även hos människor. Inom ramen för ett doktorandprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har forskare från SLU och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för första gången undersökt bakteriens förekomst och egenskaper hos svenska tillväxtgrisar. 

 

Kommentera