Nu öppnar ansökan för krisstöd

Lantbrukare som haft en ekonomisk påverkan på sin verksamhet till följd av det försämrade omvärldsläget kan söka stödet mellan 9 augusti och 20 september. För fjäderfäsektorn är den sista ansökningsdagen idag 9 augusti.

Foto: Mostphotos

Regeringens beslut om krisstöd är en del av ett större stödpaket och omfattar knappt 3,2

miljarder kronor. Stödet ska hjälpa att täcka kostnaderna för insatsvaror inom jordbruket som ökat kraftigt den senaste tiden, bland annat på grund av Rysslands invasion av Ukraina. 

Krisstöden administreras och handläggs av länsstyrelsen. För att kunna få ta del av stöden ska produktion ha förekommit på företaget under februari 2022. Mer information finns på samtliga av länsstyrelsers webbplatser.

I tabellen nedan framgår stödnivåer för krisstöden till djurproduktion och växthusföretag. Källa: Jordbruksverket

 

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@grisforetagaren.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 09 augusti 2022

Senaste

Lawsonia - Den dolda sjukdomen som kan kosta skjortan

Även utan synlig diarré kan lawsonia-smittade grisar växa betydligt sämre än grisar som inte har lawsonia – faktiskt ända upp till 150 gram lägre tillväxt per dag just innan en hög utsöndring av lawsonia konstateras, jämfört med grisar som inte utsöndrar lawsonia. Om grisen har både diarré och utsöndrar höga nivåer av lawsonia i kan det skilja upp till 450 gram per dag. Det är resultatet av forskning utfört på grisar i en dansk besättning med god sektionering mellan grupperna.

 

Kommentera